LATVIEŠU | ENGLISH

Published books

Laboratorijas darbu krājums Vides inženierzinātņu studentiem 2. daļa

Rediģēja Andra Blumberga

2015.gads, 118 lpp.

Laboratorijas darbu krājums Vides inženierzinātņu studentiem 1.daļa

Andras Blumbergas redakcijā

2013.gads, 101 lpp.

Vides vadība un energopārvaldība

S.Valtere, S.N.Kalniņš, D.Blumberga

2014.gads, 288 lpp.

Bioenerģijas tehnoloģijas

D.Blumberga, I.Veidenbergs, F.Romagnoli, C.Rochas, A.Žandeckis

2011.gads, 272 lpp.

System Dynamics for Environmental Engineering

Rediģēja Andra Blumberga

2011.gads, 350 lpp.

Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem

Andras Blumbergas redakcijā

2010.gads, 318 lpp.

Vides tehnoloģijas

A.Blumberga, D.Blumberga, M.Kļaviņš, M.Rošā, S.Valtere

2010.gads, 212 lpp.

Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā

Andras Blumbergas redakcijā

2010.gads, 225 lpp.

Klimata mainība un globālā sasilšana

M.Kļaviņš, D.Blumberga, I.Bruņiniece, A.Briede, G.Grišule, A.Andrušaitis, K.Āboliņa

2008.gads, 173 lpp.

Kliedētas energosistēmas · Mazas koģenerācijas stacijas

D.Blumberga, I.Veidenbergs

2008.gads, 206 lpp.

Siltuma sūkņi

D.Blumberga

2008.gads, 139 lpp.

Energoserviss · Energoservisa pakalpojumi

A.Blumberga, D. Blumberga

2004.gads, 126 lpp.

Energoserviss · Energoefektivitāte

D.Blumberga, M.Blumberga

2004.gads, 127 lpp.

Siltuma un elektrības taupīšana mājoklī

A.Blumberga, D.Blumberga, I.Veidenbergs, M.Blumberga u.c.

2003.gads, 91 lpp.

Energoefektivitāte

D.Blumberga

1996.gads, 320 lpp.

Biogāze · Rokasgrāmata

D.Blumberga, I.Dzene un citi

2009.gads, 155 lpp.