Bioekonomikas stratēģijas īstenošana dzīvē

Atkritumprodukti, no kuriem iespējams ražot zivju barību

Ārsiena, kas pielāgojas klimatiskajiem apstākļiem

No zivju pārstrādes atkritumiem ražojamu produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanas provizoriskais novērtējums

Sistēmdinamikas modelēšana transporta sektorā

Industriālās simbiozes šķēršļi un virzītājspēki Latvijā

Industriālā simbioze rūpniecības sektorā Latvijā: esošie sadarbības piemēri

Pilsētplānošanas nepieciešamība. Enerģijas galapatēriņa grupēšana

Barjeras biotehonomikas inovāciju attīstībai Latvijā

Arabidopsis thaliana defensīniem līdzīgo peptīdu analīze

Latvāņu izmantošanas iespējas biobutanola ražotnē

„Elektroauto - tīkls” sistēmu nozīme elektriskās slodzes izlīdzināšanā un mainīgo avotu integrēšanā Latvijas elektroapgādes sistēmā

Biometāna ražošanas un piegādes sistēmas atbalsta mehānismi

Saules siltuma akumulācija ar fāžu pārejas materiāliem

Līmeņatzīmju modelis centralizētās siltumapgādes tarifu noteikšanai

Biomasas līdzdedzināšanas laboratorijas iekārta

Biomasas gazifikācijas izmantošana Latvijā

  • Izveidots sistēmdinamikas modelis elektroenerģijas ražošanas sektoram. Uzrakstīts raksts sabiedrības izpratnes veidošanai, iesniegti 2 raksti zinātniskajos žurnālos un raksts zinātniskajai konferencei.
  • Sagatavots literatūras apskats par aļģu veidiem un lietojumu kā biogāzes avotu; saules siltuma sistēmu akumulācijas iespēju izpēte; biomasas kurināmā parametru izpēte. Iesniegti 2 raksti zinātniskajos žurnālos.
  • Novērtēts iespējami zemākais temperatūras grafiks centralizētajās siltumapgādes sistēmās no inženiertehniskā, vides un ekonomiskā viedokļa. Iesniegts raksts zinātniskajā žurnālā.
  • Savākti dati par enerģijas gala patērētājiem. Uzrakstīts raksts sabiedrības izpratnes veidošanai.
  • Jaunu tehnoloģisko risinājumu modelēšana. Iesniegti 2 raksti zinātniskajos žurnālos un raksts zinātniskajai konferencei. Saņemts viens Latvijas patents.
  • Veikta rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes rādītāju dekompozīcijas analīze. Iesniegts raksts zinātniskajā žurnālā.

VPP Planeta

FaLang translation system by Faboba
article