TEST-4-SME: Laboratoriju sadarbības tīkls vides produktu testēšanai

Project partners / Projekta partneri:

From Latvia / No Latvijas:
University of Latvia / Latvijas Universitāte
Ventspils University College / Ventspils Augstskola
From other countries / No ārvalstīm:
Tartu Observatory, Estonia / Igaunija
University of Tartu, Estonia / Igaunija
Applied Research Institute for Prospective Technologies, Lithuania / Lietuva
Centria University of Applied Sciences, Finland / Somija
Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Germany / Vācija
JSC Modern E-Technologies, Lithuania Lietuva

 

Project summary / Projekta kopsavilkums:  

The Project will initiate an innovation support network in the Baltic Sea Region for electronics SMEs. The support network will provide testing and consultation for electronics SMEs on how to demonstrate conformity with international standards during early product development. No electronic product can be successfully placed in global markets if conformity to standards is not proven, which typically requires extensive testing of product prototypes. Early stage testing can also help avoid failures in later stages and thus can also be extremely cost-effective. Project partners will consult and train employees of SMEs as well as share knowledge across the network to improve the quality and efficiency of testing in order to speed up the process of product development. Pilot projects will be implemented in seven SMEs.

 

Projektā plānots izveidot inovatīvu atbalsta tīklu Baltijas jūras reģiona elektronikas uzņēmumiem. Atbalsta tīkls nodrošinās testēšanu un konsultācijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai produkta attīstības sākumposmā palīdzētu nodrošināt atbilstību starptautiskajiem standartiem. Elektronikas produktus nav iespējams ieviest pasaules tirgū, ja nav apstiprināta to atbilstība standartiem, ko, savukārt, iespējams paveikt, veicot rūpīgu produktu prototipu testēšanu. Testi agrīnajā stadijā palīdz novērst neveiksmes vēlākos posmos, tādējādi uzlabojot izmaksu efektivitāti. Projekta partneri plāno konsultēt un apmācīt uzņēmumu darbiniekus, dalīties savās zināšanās tīkla ietvaros, kā arī uzlabot testēšanas kvalitāti un efektivitāti, lai paātrinātu elektronikas produktu attīstību. Projekta pakalpojumus pilotprojekta ietvaros praksē pārbaudīs septiņi uzņēmumi.

 

Project funded by / Projektu finansē: INTERREG Baltic Sea Region
Project duration / Projekta īstenošanas periods: 10.2017.-09.2020.
Project budget / Projekta finansējums: 1 780 000 EUR

Scientific leader of the project / Projekta zinātniskais vadītājs: Jūlija Gušča
Link to project main homepage / Saite uz projekta galveno mājaslapu: http://projects.interreg-baltic.eu/projects/test-4-sme-107.html

Published / Publicēts: 05.12.2017.

FaLang translation system by Faboba
article