Projekta nosaukums: LowTEMP Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region

Project partners/ Projekta partneri:
From Latvia/No Latvijas:
Riga Technical University/ Rīgas Tehniskā Universitāte
Vidzeme Planning Region/ Vidzemes Plānošanas Reģions
Gulbene Municipality Council/ Gulbenes novada dome
From other countries/ No citām valstīm:
Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (IMP PAN), Poland/ Polija
District Heating Enterprise Ltd. - OPEC Gdynia, Poland/ Polija
Brandenburg University of Technology (BTU) Cottbus – Senftenberg, Germany/ Vācija
ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Germany/ Vācija
AGFW | Energy Efficiency Association for Heating, Cooling and CHP, Germany/ Vācija
Holbaek Municipality, Denmark/ Dānija
Gate 21, Denmark/ Dānija
Lejre Municipality, Denmark/ Dānija
Sustainable Business Hub (SBHub), Sweden/ Zviedrija
City of Malmö, Sweden/ Zviedrija
Thermopolis Ltd., Finland/ Somija
District Heating Kurikka, Finland/ Somija
Tartu Regional Energy Agency (TREA), Estonia/ Igaunija
Klaipeda University, Lithuania/ Lietuva
Public Institution Housing Energy Efficiency Agency, Lithuania/ Lietuva
ANO Energy Efficiency Centre (ANO EEC), Russia/ Krievija


Project summary/ Projekta kopsavilkums:
Project is related with implementation of low temperature district heating (LTDH) systems in the countries of Baltic Sea region. Now in the region is widespread district heating (DH) systems, but in many places these are outdated and does not match with energy efficiency requirements. In the project are cooperated partners from nine Baltic Sea region countries, which represent both local and regional institutions, heating producers, agencies, research institutions and national energy associations. In the project is planned to develop low temperature heating implementation strategy, carry out testing in the existing buildings and DH systems, as well as increase employees knowledge and capacity of municipalities within the field of low temperature heating. For the new DH systems are planned smaller heat loses and for the energy production will be used renewable energy resources (RER) and usage of waste-to-energy. In the project will be implemented pilot projects in many municipalities. In Latvia municipality for pilotproject implementation are selected Gulbene.


Projekts saistīts ar zemas temperatūras centrālās apkures sistēmu ieviešanu Baltijas jūras reģiona valstīs. Pašlaik reģionā ir plaši izplatītas centralizētas siltumapgādes sistēmas, taču daudzviet tās ir novecojušas un neatbilst energoefektivitātes prasībām. Projektā apvienojušies partneri no deviņām Baltijas jūras reģiona valstīm, kas pārstāv gan vietējās, gan reģionālās iestādes, siltumenerģijas ražotājus, aģentūras, pētniecības institūcijas un nacionālās enerģijas asociācijas. Projekta ietvaros plānots izstrādāt zemas temperatūras apkures ieviešanas stratēģiju, veikt tās testēšanu esošajās ēkās un siltumapgādes sistēmās, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku zināšanas un kapacitāti zemas temperatūras apkures jomā. Jaunajām siltumapgādes sistēmām plānoti mazāki siltuma zudumi, un tajās enerģijas ražošanai tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi un no atkritumiem iegūts kurināmais. Projekta ietvaros tiks īstenoti pilotprojekti vairākās pašvaldībās. Latvijā par pilotprojekta vietu izvēlēts Gulbenes novads.


Project funded by/ Projektu finansē: INTERREG Baltic Sea Region
Project duration/ Projekta īstenošanas periods: 10.2017.-09.2020.
Project budget/ Projekta finansējums: 3 770 000 EUR
Scientific leader of the project/ Projekta zinātniskais vadītājs: Francesco Romagnoli
Link to project main homepage/ Saite uz projekta galveno mājaslapu: http://projects.interreg-baltic.eu/projects/lowtemp-112.html
Published/ Publicēts: 05.12.2017.

FaLang translation system by Faboba
article