Rīkojies tagad:Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās
Project partners/Projekta partneri:
From Latvia/No Latvijas:
Riga Technical University/ Rīgas Tehniskā universitāte
Gulbene Municipality Council/ Gulbene novada dome
From other countries/ No citām valstīm:
Magistrate of the City of Bremerhaven, Germany/ Vācija
Leuphana University Lüneburg, Germany/ Vācija
Renewable Energies Agency (AEE), Germany/ Vācija
Europe University Flensburg, Germany/ Vācija
Energy agency for South East Sweden, Sweden/ Zviedrija
Trolleybus Communication Enterprise Ltd., Poland/ Polija
Municipality of Gdynia, Poland/ Polija
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Poland/ Polija
Centria University of Applied Sciences Ltd., Finland/ Somija
Association of Ylivieska Region, Finland/ Somija
ProjectZero, Denmark/ Dānija
Silute District Municipality Administration, Lithuania/ Lietuva
CivittaUAB, Lithuania/ Lietuva
Elva Municipality, Estonia/ Igaunija
South-Estonian Centre of Renewable Energy (MTÜ LETEK), Estonia/ Igaunija
Immanuel Kant University Kaliningrad, Russia/ Krievija
Project summary/ Projekta kopsavilkums:
Project ActNow is related with energy efficiency in buildings, creating energy policy joint system for energy consumption data for remote reading and analysis and increase municipality employee capacity in the field of energy management and planning of investment. Local municipalities play the main role in the implementation of building energy efficiency measures. Those are giving good example and promote effective implementation of energy systems in the market, which in turn stimulates residents to invest and increase energy efficiency even in the private houses.
After training and increasing of capacity project partners will carry out real energy efficiency projects. Projects in the East part of the region will be carried out in the municipal and public buildings, but in the Germany, Denmark, Sweden and Finland they will be carried out in private houses, because in these countries practically all public buildings are renovated.
Sustainability of project idea in Latvia provide IESE cooperation with employees of Vidzeme Planning Region.
Projekts ActNow saistīts ar energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu enerģijas patēriņa datu attālinātai nolasīšanai un analīzei un paaugstinot pašvaldību darbinieku kapacitāti enerģijas pārvaldības un investīciju plānošanas jomā. Vietējās pašvaldības spēlē galveno lomu ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanā. Tās sniedz labu piemēru un veicina efektīvāku energosistēmu ieviešanu tirgū, kas, savukārt, stimulē iedzīvotājus ieguldīt un paaugstināt energoefektivitāti arī privātajās ēkās.
Pēc apmācībām un kapacitātes celšanas projekta partneri īstenos reālus energoefektivitātes projektus. Reģiona austrumos projekti tiks īstenoti pašvaldību un publiskajās ēkās, taču Vācijā, Dānijā, Zviedrijā un Somijā tie tiks īstenoti privātmājās, jo šajās valstīs praktiski visas publiskās ēkas ir jau atjaunotas.
Projekta ideju ilgtspējību Latvijā nodrošinās VASSI sadarbība ar Vidzemes Plānošanas reģiona darbiniekiem.
Project funded by/ Projektu finansē: INTERREG Baltic Sea Region
Project duration/ Projekta īstenošanas periods: 09.2017.-08.2020.
Project budget/ Projekta finansējums: 4 050 192,96 EUR
Scientific leader of the project/ Projekta zinātniskais vadītājs: Francesco Romagnoli
Link to project main homepage/ Saite uz projekta galveno mājaslapu: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/act-now-149.html
Published/ Publicēts: 05.12.2017.

FaLang translation system by Faboba
article