Bakalaura darbu tēmas 2017. gadā:

• Higrotermālo procesu pētīšana vēsturisko ēku ārsienās ar iekšējo siltinājumu
• Meža atlikumu izmantošanas palielināšana energosektorā: tīklošanas analīze politikas izstrādes un enerģijas ražošanas jomā
• Otrās paaudzes biodegviela no koksnes
• Pašvaldību energoplānošanas attīstības tendenču izpēte
• Rūpnieciskā siltuma pārpalikuma potenciāla novērtējums integrēšanai 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmā
• Sēņu resursu izmantošana Latvijas mežu pievienotās vērtības palielināšanai
• Vides laboratoriju pakalpojumu iespēju analīze

 

Maģistra darbu tēmas 2017. gadā:

• 4.paaudzes centralizētas siltumapgādes sistēmas ilgtspējības novērtējuma metodika
• Aktivētās ogles iegūšana no biomasas, sorbcijas īpašības un pielietošana superkondensatoru elektrodiem
• Analītiska un empīriska dūmgāzu kondensatoru modelēšana''
• Apaļo jūras grunduļu pārstrādes atlikumu izmantošana bipoekonomikā
• Ar sfagnu sūnām pildīta pilienu biofiltra analīze un novērtējums
• Biorafinērijas pieeja biogāzes ražošanai no Baltijas jūrā pieejamajām makro aļģēm: mehāniskās pirmapstrādes ietekme uz BMP testu
• Biotehonomikas potenciāla analīze. Dārzeņu pulveris
• Ekodizaina attīstība Latvijā
• Emisiju samazinājums biomasas un dabasgāzes līdzdedzināšanā
• Energosektora inovatīvo tehnoloģiju adaptācija valsts ilgtspējības kontekstā
• Fāzu pārejas materiālu izmantošana saules siltuma akumulācijai
• Fizikālā un ķīmiskā notekūdeņu analīze mikrobioloģiskās elektrolīzes uzlabošanai
• Inovatīvas klimata tehnoloģijas ieviešanas procesa analīze Latvijā
• Inovatīvs CO2 samazinājuma risinājums iekštelpās
• Inovatīvs gala enerģijas lietotājs
• Klimata adaptīvo ēku norobežojošo konstrukciju inversā modelēšana
• Klimatiskie koridori Rundāles pagastā Pilsrundāles ciemā
• Koksnes biomasas pelnu klasifikācija no mēslojuma līdz bīstamiem atkritumiem. Kadmija daudzuma problēmas
• Koksnes mizu izmantošanas koncepcija un realizācijas iespējas
• Meža nozares biotehonomikas sektoru loma Latvijas nacionālajā makroekonomikas attīstības modelī: sistēmdinamikas metode
• Meža sektora attīstība bioekonomikas virzienā: sistēmdinamikas modelēšana
• Naftas produktu noplūdes izplatības pa ūdens virsmu ierobežošana, izmantojot gaisa plūsmu
• Nanokompozītu pielietošana ar naftu piesārņotas augsnes attīrīšanai
• Oglekļa uzglabāšana bioproduktos
• Pamata informācija par notekūdeņu dūņu izmantošanu un apsaimniekošanu
• Ražošanas uzņēmuma ekodizaina koncepts
• Ražošanas uzņēmuma saldēšanas iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanas tehnoloģiskie risinājumi
• Resursu plūsmu optimizācija granulu ražotnē
• Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju dinamika kravu transportā'
• Tehniski-ekonomiskais pamatojums jūras makroaļģu pārveides sistēmām: dzīves cikla izmaksu analīzes perspektīva
• Tīrāka ražošana augļu pārstrādes nozarē

FaLang translation system by Faboba
article