no image

Dagnija Blumberga

Dr.habil.sc.ing., institūta direktore. Energoefektivitāte, tīrāka ražošana, atjaunojamie energoresursi, klimata tehnoloģijas.

no image

Ivars Veidenbergs

Dr.habil.sc.ing., profesors. Siltuma un masas apmaiņas procesi un iekārtas, enerģijas ražošanas un pārveides ekoloģiskie aspekti.

no image

Marika Rošā

Dr.sc.ing., profesore. Energoplānošana, klimata pārmaiņu aspekti, SEG emisijas.

no image

Aivars Žandeckis

Dr.sc.ing., pētnieks. Kurināmais, degšanas un gazifikācijas procesi, saules siltuma sistēmas, modelēšana, energoefektivitātes.

no image

Francesco Romagnoli

Dr.sc.ing., docents.

no image

Agris Kamenders

Dr.sc.ing., docents. Energoefektivitāte ēkas un energoapgādes sistēmās.

no image

Dzintars Jaunzems

Dr.sc.ing., docents. Saules enerģija, ilgtspējīga attīstība, energoefektivitāte.

no image

Claudio Rochas

Dr.sc.ing., profesors.

no image

Andra Blumberga

Dr.sc.ing., profesore. Sistēmdinamika, ēku energoefektivitāte.

no image

Ilze Dzene

Dr.sc.ing., pētniece, docente. Energoplānošana, biogāzes enerģētiskie aspekti, AER integrācija enegosistēmās.

no image

Jeļena Pubule

Dr.sc.ing., pētniece. Ietekmes uz vidi novērtējums, atkritumu apsaimniekošana,

no image

Gatis Bažbauers

Dr.sc.ing., profesors. Energosistēmu analīze, centralizētā siltumapgāde un koģenerācija, ekodizains.

FaLang translation system by Faboba
personas